ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Ajjhattattikahetudukaṃ
   [416]  Ajjhattaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca ajjhatto hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  bahiddhā  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca bahiddhā
Hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [417] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   [418] Naadhipatiyā dve napurejāte dve napacchājāte dve
naāsevane dve navipāke dve navippayutte dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [419]  Ajjhatto  hetu  dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [420]  Ajjhatto  hetu  dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  ajjhatto  hetu  dhammo  bahiddhā
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  bahiddhā  hetu
dhammo  bahiddhā  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
bahiddhā  hetu  dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [421]  Ajjhatto  hetu  dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  . bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [422]  Ajjhatto  hetu  dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo: . bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [423]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  cattāri adhipatiyā dve
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye cattāri avigate dve.
   [424] Nahetuyā cattāri naārammaṇe cattāri.
   [425] Hetupaccayā naārammaṇe dve.
   [426] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [427]  Ajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  bahiddhā  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [428] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   [429] Nahetuyā dve naadhipatiyā dve navippayutte dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [430]  Ajjhatto nahetu dhammo ajjhattassa nahetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  ajjhatto  nahetu  dhammo  bahiddhā
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  . bahiddhā nahetu
dhammo bahiddhā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: bahiddhā
nahetu dhammo ajjhattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [431]  Ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  cattāri  anantare
Dve upanissaye cattāri avigate dve.
   [432] Nahetuyā cattāri naārammaṇe cattāri.
   [433] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri.
   [434] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Ajjhattattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 425-428. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8358              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8358              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=416&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=149              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2327              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com