ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Ajjhattārammaṇattikahetudukaṃ
   [435]  Ajjhattārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattārammaṇo
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . bahiddhārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca bahiddhārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [436] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   [437] Naadhipatiyā dve napurejāte dve napacchājāte dve
naāsevane dve navipāke dve navippayutte dve.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [438]  Ajjhattārammaṇo  hetu  dhammo  ajjhattārammaṇassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . bahiddhārammaṇo hetu
dhammo bahiddhārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [439]  Ajjhattārammaṇo  hetu  dhammo  ajjhattārammaṇassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ajjhattārammaṇo
Hetu  dhammo  bahiddhārammaṇassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  bahiddhārammaṇo  hetu dhammo bahiddhārammaṇassa hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  bahiddhārammaṇo  hetu  dhammo
ajjhattārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [440]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā tīṇi
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  upanissaye  cattāri
avigate dve.
   [441] Nahetuyā cattāri naārammaṇe cattāri.
   [442] Hetupaccayā naārammaṇe dve.
   [443] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [444]  Ajjhattārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo
nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: . bahiddhārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca bahiddhārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [445] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [446]  Ajjhattārammaṇo  nahetu  dhammo  ajjhattārammaṇassa
nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [447]  Ārammaṇe  cattāri adhipatiyā tīṇi anantare cattāri
upanissaye cattāri avigate dve.
   [448] Nahetuyā cattāri naārammaṇe cattāri.
   [449] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri.
   [450] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Ajjhattārammaṇattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 428-430. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8407              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8407              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=435&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=150              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2346              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com