ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Sanidassanattikahetudukaṃ
   [451]  Anidassanaappaṭighaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā.
   [452] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [453]  Anidassanaappaṭigho  hetu  dhammo  anidassanaappaṭighassa
hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [454]  Anidassanaappaṭigho  hetu  dhammo  anidassanaappaṭighassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [455] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
           Sabbattha ekaṃ.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [456]  Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   anidassanasappaṭighaṃ
Nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   anidassanasappaṭighaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nahetu   ca
anidassanaappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho nahetu ca
anidassanaappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho nahetu ca
anidassanasappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho nahetu ca
anidassanasappaṭigho  nahetu  ca  anidassanaappaṭigho  nahetu  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: satta.
   {456.1}  Anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassana-
appaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
anidassanasappaṭigho   nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nahetu
ca  anidassanaappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:
anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho  nahetu
ca  anidassanaappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:
Anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho nahetu ca
anidassanasappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho nahetu ca
anidassanasappaṭigho  nahetu  ca  anidassanaappaṭigho  nahetu  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: satta.
   {456.2}   Anidassanasappaṭighaṃ   nahetuñca   anidassanaappaṭighaṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:   anidassanasappaṭighaṃ   nahetuñca   anidassanaappaṭighaṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho  nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:   anidassanasappaṭighaṃ   nahetuñca   anidassanaappaṭighaṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:   anidassanasappaṭighaṃ   nahetuñca   anidassanaappaṭighaṃ
nahetuñca   dhammaṃ   paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nahetu   ca
anidassanaappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ   nahetuñca   anidassanaappaṭighaṃ  nahetuñca  dhammaṃ
paṭicca  anidassanasappaṭigho  nahetu  ca  anidassanaappaṭigho  nahetu ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:  anidassanasappaṭighaṃ  nahetuñca
anidassanaappaṭighaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nahetu
ca  anidassanasappaṭigho  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ   nahetuñca   anidassanaappaṭighaṃ  nahetuñca  dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nahetu  ca  anidassanasappaṭigho  nahetu ca
Anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [457]  Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [458]  Hetuyā  ekavīsa ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekavīsa
avigate ekavīsa.
   [459] Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe ekavīsa.
   [460] Hetupaccayā naārammaṇe ekavīsa.
   [461] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [462]  Sanidassanasappaṭigho  nahetu  dhammo  anidassanaappaṭighassa
nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [463]  Ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava  anantare  ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekavīsa  upanissaye  tīṇi  avigate
pañcavīsa.
   [464] Nahetuyā pañcavīsa naārammaṇe ekavīsa.
   [465] Adhipatipaccayā nahetuyā nava.
   [466] Nahetupaccayā adhipatiyā nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Sanidassanattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 430-433. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8446              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8446              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=451&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=151              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2362              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com