ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikasahetukadukaṃ
   [467]  Kusalaṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  sahetukaṃ
dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [468] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
   [469]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi navippayutte
tīṇi.
   [470] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [471] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [472]  Kusalo  sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo  sahetuko  dhammo  akusalassa
sahetukassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo: . abyākato sahetuko
dhammo abyākatassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo.
   [473]  Kusalo  sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  sahetuko  dhammo  akusalassa
sahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  sahetuko
Dhammo   abyākatassa   sahetukassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  akusalo  sahetuko  dhammo  akusalassa  sahetukassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  . abyākato sahetuko
dhammo   abyākatassa   sahetukassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [474]  Kusalo  sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [475]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava avigate tīṇi.
   [476] Nahetuyā nava naārammaṇe satta.
   [477] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [478] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [479]  Akusalaṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato ahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Akusalaṃ  ahetukañca  abyākataṃ  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [480]  Abyākataṃ  ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko
Dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [481]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
avigate tīṇi.
   [482]  Abyākataṃ  ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [483]  Akusalaṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato ahetuko
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  ahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: .
Akusalaṃ  ahetukañca  abyākataṃ  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato
ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [484]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [485] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [486] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [487]  Akusalo  ahetuko  dhammo  abyākatassa  ahetukassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [488] Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  akusalo  ahetuko  dhammo abyākatassa
ahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  abyākato
Ahetuko  dhammo  abyākatassa  ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   .   abyākato   ahetuko   dhammo   akusalassa
ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [489] Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  akusalo  ahetuko  dhammo  abyākatassa
ahetukassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  .  abyākato
ahetuko  dhammo  abyākatassa  ahetukassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  abyākato  ahetuko  dhammo  akusalassa  ahetukassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [490] Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:.
   [491]  Hetuyā  ekaṃ ārammaṇe cattāri anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  ekaṃ  nissaye
cattāri upanissaye cattāri.
   [492]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
pañca.
   [493] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [494] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 434-437. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8522              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8522              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=467&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=152              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2378              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com