ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikahetusampayuttadukaṃ
   [495] Kusalaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetusampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  .  akusalaṃ  hetusampayuttaṃ
dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Abyākataṃ  hetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [496] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [497] Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [498]  Kusalo hetusampayutto dhammo kusalassa hetusampayuttassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo  hetusampayutto
dhammo  akusalassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .
Abyākato  hetusampayutto  dhammo  abyākatassa  hetusampayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [499]  Kusalo hetusampayutto dhammo kusalassa hetusampayuttassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   tīṇi   .  akusalo
hetusampayutto   dhammo   akusalassa   hetusampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: tīṇi . abyākato hetusampayutto dhammo
abyākatassa  hetusampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
Tīṇi.
   [500]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  upanissaye
nava avigate tīṇi.
   [501] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [502] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [503] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [504]  Akusalaṃ  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
hetuvippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ
hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetuvippayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  hetuvippayuttañca  abyākataṃ
hetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetuvippayutto  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [505]  Abyākataṃ  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
hetuvippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [506]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
avigate tīṇi.
   [507]  Abyākataṃ  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
hetuvippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [508]  Akusalaṃ  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
hetuvippayutto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ
hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetuvippayutto  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  hetuvippayuttañca abyākataṃ
hetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetuvippayutto  dhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [509]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā tīṇi
novigate tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [510] Akusalo hetuvippayutto dhammo abyākatassa hetuvippayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [511] Akusalo hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  akusalo  hetuvippayutto
dhammo     abyākatassa     hetuvippayuttassa     dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  abyākato  hetuvippayutto  dhammo
abyākatassa  hetuvippayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
abyākato   hetuvippayutto  dhammo  akusalassa  hetuvippayuttassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [512] Akusalo hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo:  akusalo  hetuvippayutto
Dhammo  abyākatassa  hetuvippayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  .  abyākato  hetuvippayutto  dhammo  abyākatassa
hetuvippayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  abyākato
hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:.
   [513]  Hetuyā  ekaṃ ārammaṇe cattāri anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  ekaṃ  nissaye
cattāri upanissaye cattāri avigate cattāri.
   [514] Nahetuyā pañca naārammaṇe pañca.
   [515] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [516] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikahetusampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 438-441. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8602              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8602              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=495&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=153              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2406              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com