ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikahetusahetukadukaṃ
   [517]  Kusalaṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ
hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca akusalo hetucevasahetukoca dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ
paṭicca   abyākato   hetucevasahetukoca   dhammo   uppajjati
Hetupaccayā:.
   [518] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [519]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [520] Kusalo hetucevasahetukoca dhammo kusalassa hetussaceva-
sahetukassaca dhammassa hetupaccayena paccayo:. Akusalo hetucevasahetukoca
dhammo  akusalassa  hetussacevasahetukassaca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  abyākato  hetucevasahetukoca  dhammo  abyākatassa
hetussacevasahetukassaca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [521]   Kusalo   hetucevasahetukoca   dhammo  kusalassa
hetussacevasahetukassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo
hetucevasahetukoca  dhammo  akusalassa  hetussacevasahetukassaca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  hetucevasahetukoca  dhammo
abyākatassa   hetussacevasahetukassaca   dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  akusalo  hetucevasahetukoca  dhammo  akusalassa
hetussacevasahetukassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: tīṇi .
Abyākato hetucevasahetukoca dhammo abyākatassa hetussacevasahetukassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [522]   Kusalo   hetucevasahetukoca   dhammo  kusalassa
Hetussacevasahetukassaca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi.
   [523]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  upanissaye
nava avigate tīṇi.
   [524] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [525] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [526] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [527]  Kusalaṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ
sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ paṭicca akusalo sahetukocevanacahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato sahetukocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [528] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [529] Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [530]   Kusalo   sahetukocevanacahetu  dhammo  kusalassa
sahetukassacevanacahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi .
Akusalo  sahetukocevanacahetu dhammo akusalassa sahetukassacevanacahetussa
Dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:  tīṇi  .  abyākato
sahetukocevanacahetu  dhammo  abyākatassa  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [531]  Ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta  anantare  pañca
sahajāte tīṇi upanissaye nava avigate tīṇi.
   [532] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [533] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [534] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikahetusahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 441-444. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8675              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8675              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=517&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=154              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2428              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com