ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikahetuhetusampayuttadukaṃ
   [535]  Kusalaṃ  hetuñcevahetusampayuttañca  dhammaṃ paṭicca kusalo
hetucevahetusampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . akusalaṃ
hetuñcevahetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo hetucevahetusampayuttoca
dhammo  uppajjati hetupaccayā: . abyākataṃ hetuñcevahetusampayuttañca
dhammaṃ    paṭicca    abyākato    hetucevahetusampayuttoca
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [536] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
   [537] Naadhipatiyā tīṇi.
   [538] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [539] Naadhipatiyā hetuyā tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [540]  Kusalo  hetucevahetusampayuttoca  dhammo  kusalassa
hetussacevahetusampayuttassaca dhammassa hetupaccayena paccayo: . Akusalo
hetucevahetusampayuttoca    dhammo   akusalassa   hetussaceva-
hetusampayuttassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . abyākato
hetucevahetusampayuttoca dhammo abyākatassa hetussacevahetusampayuttassaca
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [541]  Kusalo  hetucevahetusampayuttoca  dhammo  kusalassa
hetussacevahetusampayuttassaca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [542]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare pañca upanissaye nava avigate tīṇi.
   [543] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [544] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [545] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [546]  Kusalaṃ  hetusampayuttañcevanacahetuṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo
hetusampayuttocanacahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ
hetusampayuttañcevanacahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayuttocevanacahetu
Dhammo  uppajjati hetupaccayā: . abyākataṃ hetusampayuttañcevanacahetuṃ
dhammaṃ    paṭicca    abyākato    hetusampayuttocevanacahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [547] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [548] Naadhipatiyā tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [549]  Kusalo  hetusampayuttocevanacahetu  dhammo  kusalassa
hetusampayuttassacevanacahetussa     dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo:  tīṇi . akusalo hetusampayuttocevanacahetu dhammo akusalassa
hetusampayuttassacevanacahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  hetusampayuttocevanacahetu  dhammo  abyākatassa
hetusampayuttassacevanacahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
tīṇi.
   [550]  Ārammaṇe  nava  naadhipatiyā  satta  anantare pañca
sahajāte tīṇi upanissaye nava avigate tīṇi.
   [551] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [552] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [553] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
       Kusalattikahetuhetusampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 444-446. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8731              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8731              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=535&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=155              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2446              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]