ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikanahetusahetukadukaṃ
   [554] Kusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Abyākataṃ  nahetuṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu sahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [555] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [556] Naadhipatiyā tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [557] Kusalo nahetu sahetuko dhammo kusalassa nahetussa sahetukassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi . akusalo nahetu sahetuko
dhammo  akusalassa  nahetussa  sahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  abyākato nahetu sahetuko dhammo abyākatassa
nahetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [558]  Ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta  anantare  satta
upanissaye nava avigate tīṇi.
   [559] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [560] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [561] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [562]  Abyākataṃ  nahetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [563] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
   [564] Nahetuyā ekaṃ novigate ekaṃ.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [565]  Abyākato  nahetu  ahetuko  dhammo  abyākatassa
nahetussa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [566] Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikanahetusahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 447-448. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8781              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8781              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=554&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=156              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2465              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com