ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikasappaccayadukaṃ
   [567] Kusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sappaccayo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
sappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  sappaccayaṃ
dhammaṃ  paṭicca  kusalo  sappaccayo  ca  abyākato  sappaccayo  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ
paṭicca  akusalo  sappaccayo  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Abyākataṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sappaccayo  dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  . kusalaṃ sappaccayañca abyākataṃ sappaccayañca
dhammaṃ   paṭicca   abyākato   sappaccayo   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  sappaccayañca  abyākataṃ  sappaccayañca
dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [568]  Kusalaṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  sappaccayo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ
paṭicca  akusalo  sappaccayo  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā: .
Abyākataṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sappaccayo  dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [569]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [570]  Akusalaṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo sappaccayo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  .  abyākataṃ  sappaccayaṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [571]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
novigate pañca.
   [572] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [573] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [574]  Kusalo  sappaccayo  dhammo  kusalassa  sappaccayassa
Dhammassahetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo  sappaccayo
dhammo  akusalassa  sappaccayassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  sappaccayo  dhammo  abyākatassa  sappaccayassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [575]  Kusalo  sappaccayo  dhammo  kusalassa  sappaccayassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo sappaccayo
dhammo   akusalassa   sappaccayassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  abyākato  sappaccayo  dhammo  abyākatassa
sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [576]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  upanissaye
nava avigate terasa.
   [577] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa.
   [578] Hetupaccayā naārammaṇe satta.
   [579] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasappaccayadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 448-450. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8812              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8812              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=567&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=157              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2478              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com