ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikakenaciviññeyyadukaṃ
   [621] Kusalaṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kenaciviññeyyo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   kusalaṃ   kenaciviññeyyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  kenaciviññeyyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: kusalaṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kenaciviññeyyo
ca   abyākato   kenaciviññeyyo   ca   dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo
kenaciviññeyyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . abyākataṃ
kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  kenaciviññeyyo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  kusalaṃ  kenaciviññeyyañca  abyākataṃ
kenaciviññeyyañca   dhammaṃ   paṭicca  abyākato  kenaciviññeyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  kenaciviññeyyañca
abyākataṃ  kenaciviññeyyañca  dhammaṃ paṭicca abyākato kenaciviññeyyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [622] Kusalaṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kulalo kenaciviññeyyo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  kenaciviññeyyaṃ
dhammaṃ   paṭicca   akusalo  kenaciviññeyyo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato kenaciviññeyyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [623] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   [624] Akusalaṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kenaciviññeyyo
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [625]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
novigate pañca.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [626] Kusalo kenaciviññeyyo dhammo kusalassa kenaciviññeyyassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . akusalo kenaciviññeyyo
dhammo   akusalassa   kenaciviññeyyassa   dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   tīṇi   .   abyākato   kenaciviññeyyo  dhammo
abyākatassa kenaciviññeyyassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [627] Kusalo kenaciviññeyyo dhammo kusalassa kenaciviññeyyassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [628] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [629]  Kusalaṃ  kenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo kenaci
naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
          Kenaciviññeyyadukasadisaṃ.
        Kusalattikakenaciviññeyyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 459-461. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9020              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9020              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=621&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=163              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2532              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com