ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikaāsavasāsavadukaṃ
   [657]  Akusalaṃ  āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo
āsavocevasāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [658] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
   Sahajātavārepi sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [659]  Kusalaṃ  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
sāsavocevanocaāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Akusalaṃ  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  sāsavoceva-
nocaāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ
sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato sāsavocevanocaāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  kusalaṃ  sāsavañcevanocaāsavañca
abyākataṃ   sāsavañcevanocaāsavañca   dhammaṃ  paṭicca  abyākato
sāsavocevanocaāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ
sāsavañcevanocaāsavañca    abyākataṃ    sāsavañcevanocaāsavañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sāsavocevanocaāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [660]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [661]  Kusalo  sāsavocevanocaāsavo  dhammo  kusalassa
sāsavassacevanocaāsavassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi .
Akusalo sāsavocevanocaāsavo dhammo akusalassa sāsavassacevanocaāsavassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   tīṇi   .   abyākato
sāsavocevanocaāsavo  dhammo  abyākatassa  sāsavassacevanocaāsavassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [662]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikaāsavasāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 467-468. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9171              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9171              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=657&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=167              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2568              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com