ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikasārammaṇadukaṃ
   [679]  Kusalaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  sārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca
akusalo  sārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . abyākataṃ
sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [680] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [681]  Kusalo  sārammaṇo  dhammo  kusalassa  sārammaṇassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo  sārammaṇo  dhammo
akusalassa  sārammaṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .
Abyākato  sārammaṇo  dhammo  abyākatassa  sārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [682]  Kusalo  sārammaṇo  dhammo  kusalassa  sārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [683]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [684]  Abyākataṃ  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [685] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [686] Nahetuyā ekaṃ.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [687]   Abyākato   anārammaṇo  dhammo  abyākatassa
anārammaṇassa   dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo:   ...
Aññamaññapaccayena    paccayo:    nissayapaccayena    paccayo:
āhārapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena    paccayo:
atthipaccayena  paccayo:  avigatapaccayena  paccayo:  .  sabbattha
ekaṃ.
         Kusalattikasārammaṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 472-473. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9272              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9272              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=679&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=171              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2590              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com