ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikasaṅkilesikadukaṃ
   [735]  Kusalaṃ  saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo saṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ saṅkilesikaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  saṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Abyākataṃ  saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato saṅkilesiko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [736] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [737]  Kusalo  saṅkilesiko  dhammo  kusalassa  saṅkilesikassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo  saṅkilesiko
dhammo  akusalassa  saṅkilesikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  saṅkilesiko  dhammo abyākatassa saṅkilesikassa
Dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [738]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [739]  Kusalaṃ  asaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  asaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato asaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [740] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [741]  Kusalo  asaṅkilesiko  dhammo kusalassa asaṅkilesikassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: . abyākato asaṅkilesiko dhammo
abyākatassa asaṅkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [742]   Abyākato  asaṅkilesiko  dhammo  abyākatassa
asaṅkilesikassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  . abyākato
asaṅkilesiko dhammo kusalassa asaṅkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [743]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare dve upanissaye cattāri avigate dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikasaṅkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 482-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9472              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9472              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=735&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=180              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2646              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]