ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikasaṅkiliṭṭhadukaṃ
   [744]  Akusalaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo saṅkiliṭṭho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [745] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [746]  Kusalaṃ  asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo asaṅkiliṭṭho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ
asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  asaṅkiliṭṭho  ca  abyākato
asaṅkiliṭṭho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  abyākataṃ
asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  asaṅkiliṭṭho dhammo uppajjati
hetupaccayā: dve.
   [747]  Kusalaṃ  asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo asaṅkiliṭṭho
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  asaṅkiliṭṭhaṃ
dhammaṃ paṭicca abyākato asaṅkiliṭṭho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [748]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
avigate pañca.
   Sahajātavāropi sampayutvāropi paṭiccavārasadisā.
   [749]  Kusalo  asaṅkiliṭṭho  dhammo  kusalassa  asaṅkiliṭṭhassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato asaṅkiliṭṭho
dhammo   abyākatassa   asaṅkiliṭṭhassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:.
   [750]  Kusalo  asaṅkiliṭṭho  dhammo  kusalassa  asaṅkiliṭṭhassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  dve  .  abyākato
asaṅkiliṭṭho dhammo abyākatassa asaṅkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dve.
   [751]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
pañca anantare cattāri upanissaye cattāri avigate satta.
  Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasaṅkiliṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 484-485. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9505              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9505              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=744&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2655              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com