ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikakilesasaṅkilesikadukaṃ
   [753]  Akusalaṃ  kilesañcevasaṅkilesikañca dhammaṃ paṭicca akusalo
kilesocevasaṅkilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [754] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [755]  Kusalaṃ  saṅkilesikañcevanocakilesaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo
saṅkilesikocevanocakileso  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Akusalaṃ   saṅkilesikañcevanocakilesaṃ   dhammaṃ   paṭicca   akusalo
saṅkilesikocevanocakileso  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākataṃ   saṅkilesikañcevanocakilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
saṅkilesikocevanocakileso  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . kusalaṃ
saṅkilesikañcevanocakilesañca   abyākataṃ  saṅkilesikañcevanocakilesañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato saṅkilesikocevanocakileso dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  saṅkilesikañcevanocakilesañca  abyākataṃ
saṅkilesikañcevanocakilesañca    dhammaṃ    paṭicca    abyākato
saṅkilesikocevanocakileso dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [756] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [757]  Kusalo  saṅkilesikocevanocakileso  dhammo  kusalassa
Saṅkilesikassacevanocakilesassa   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  saṅkilesikocevanocakileso  dhammo abyākatassa
saṅkilesikassacevanocakilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [758]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
       Kusalattikakilesasaṅkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 486-487. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9541              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9541              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=753&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=183              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2664              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com