ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

        Kusalattikakilesavippayuttasaṅkilesikadukaṃ
   [767]  Kusalaṃ  kilesavippayuttaṃ saṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
kilesavippayutto  saṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: kusalaṃ
kilesavippayuttaṃ  saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato kilesavippayutto
saṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  kilesavippayuttaṃ
saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  kilesavippayutto  saṅkilesiko ca
Abyākato  kilesavippayutto  saṅkilesiko  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  abyākataṃ  kilesavippayuttaṃ saṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato kilesavippayutto saṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Kusalaṃ   kilesavippayuttaṃ  saṅkilesikañca  abyākataṃ  kilesavippayuttaṃ
saṅkilesikañca   dhammaṃ   paṭicca   abyākato   kilesavippayutto
saṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [768] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [769]  Kusalo  kilesavippayutto  saṅkilesiko dhammo kusalassa
kilesavippayuttassa  saṅkilesikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato kilesavippayutto saṅkilesiko dhammo abyākatassa
kilesavippayuttassa saṅkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [770]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
cattāri avigate satta.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [771]  Kusalaṃ kilesavippayuttaṃ asaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
kilesavippayutto  asaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Abyākataṃ  kilesavippayuttaṃ  asaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
kilesavippayutto asaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [772] Hetuyā dve avigate dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [773]  Kusalo  kilesavippayutto asaṅkilesiko dhammo kusalassa
kilesavippayuttassa  asaṅkilesikassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: .
Abyākato  kilesavippayutto  asaṅkilesiko  dhammo  abyākatassa
kilesavippayuttassa asaṅkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [774]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare dve upanissaye cattāri avigate dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
      Kusalattikakilesavippayuttasaṅkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 488-490. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9590              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9590              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=767&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=186              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2678              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com