ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikadassanenapahātabbadukaṃ
   [775]  Akusalaṃ  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo
dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [776] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [777]  Kusalaṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . akusalaṃ
nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  nadassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . abyākataṃ nadassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ   paṭicca   abyākato   nadassanenapahātabbo   dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  .  kusalaṃ  nadassanenapahātabbañca  abyākataṃ
nadassanenapahātabbañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  nadassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  nadassanenapahātabbañca
abyākataṃ     nadassanenapahātabbañca     dhammaṃ     paṭicca
abyākato nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [778] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [779]   Kusalo   nadassanenapahātabbo  dhammo  kusalassa
nadassanenapahātabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi .
Akusalo  nadassanenapahātabbo  dhammo  akusalassa nadassanenapahātabbassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   tīṇi   .   abyākato
nadassanenapahātabbo   dhammo   abyākatassa  nadassanenapahātabbassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [780]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare satta avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
       Kusalattikadassanenapahātabbadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 490-491. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9626              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9626              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=775&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=187              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2686              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com