ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikasappītikadukaṃ
   [803]  Kusalaṃ  sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sappītiko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
sappītiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  sappītikaṃ
dhammaṃ paṭicca abyākato sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [804] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [805]  Kusalo  sappītiko dhammo kusalassa sappītikassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo  sappītiko  dhammo  akusalassa
sappītikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyākato
Sappītiko  dhammo  abyākatassa  sappītikassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [806] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate tīṇi.
   [807]  Kusalaṃ  appītikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo appītiko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ  appītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  appītiko  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . abyākataṃ
appītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  appītiko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  kusalaṃ  appītikañca  abyākataṃ  appītikañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  appītiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Akusalaṃ  appītikañca  abyākataṃ  appītikañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato
appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [808] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
     Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [809]  Kusalo  appītiko dhammo kusalassa appītikassa dhammassa
hetupaccayena paccayo.
   [810] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasappītikadukaṃ niṭṭhitaṃ
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 495-496. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9723              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9723              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=803&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=193              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2714              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com