ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikakāmāvacaradukaṃ
   [812]  Kusalaṃ  kāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo kāmāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  kāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  kāmāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ
kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kāmāvacaro ca abyākato kāmāvacaro
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  akusalaṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Abyākataṃ  kāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato kāmāvacaro dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  .  kusalaṃ  kāmāvacarañca  abyākataṃ
kāmāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  kāmāvacarañca  abyākataṃ  kāmāvacarañca
Dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [813] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [814]  Kusalo  kāmāvacaro  dhammo  kusalassa  kāmāvacarassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo  kāmāvacaro
dhammo  akusalassa  kāmāvacarassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  kāmāvacaro  dhammo abyākatassa kāmāvacarassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [815]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [816]  Kusalaṃ  nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nakāmāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [817] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [818]  Kusalo  nakāmāvacaro  dhammo kusalassa nakāmāvacarassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: . abyākato nakāmāvacaro dhammo
abyākatassa nakāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [819]  Kusalo  nakāmāvacaro  dhammo kusalassa nakāmāvacarassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  nakāmācaro  dhammo
abyākatassa  nakāmāvacarassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: .
Abyākato  nakāmāvacaro  dhammo abyākatassa nakāmāvacarassa dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:  abyākato  nakāmāvacaro  dhammo
kusalassa nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [820]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā tīṇi
avigate dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikakāmāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 497-499. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9760              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9760              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=812&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=195              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2723              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com