ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikapariyāpannadukaṃ
   [829]  Kusalaṃ  pariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo pariyāpanno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Abyākataṃ  pariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato pariyāpanno dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  .  kusalaṃ  pariyāpannañca  abyākataṃ
pariyāpannañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  pariyāpanno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  pariyāpannañca  abyākataṃ
pariyāpannañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  pariyāpanno  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [830] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [831]  Kusalo  pariyāpanno  dhammo  kusalassa  pariyāpannassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo  pariyāpanno
Dhammo  akusalassa  pariyāpannassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  pariyāpanno  dhammo abyākatassa pariyāpannassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [832]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [833]  Kusalaṃ  apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo apariyāpanno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  apariyāpannaṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato apariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [834] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [835]  Kusalo  apariyāpanno  dhammo kusalassa apariyāpannassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  abyākato  apariyāpanno  dhammo
abyākatassa apariyāpannassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [836]   Abyākato  apariyāpanno  dhammo  abyākatassa
apariyāpannassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  . abyākato
apariyāpanno dhammo kusalassa apariyāpannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [837]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare   dve  upanissaye  cattāri  avigate  dve  .
Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikapariyāpannadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 501-503. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9835              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9835              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=829&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=198              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2740              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com