ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikasaraṇadukaṃ
   [855]  Akusalaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo saraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [856] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [857]  Kusalaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  araṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  araṇo  dhammo uppajjati hetupaccayā: . kusalaṃ araṇañca
abyākataṃ  araṇañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  araṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [858]  Kusalaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  araṇo dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato araṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [859] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [860]  Kusalo  araṇo  dhammo  kusalassa  araṇassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato  araṇo  dhammo
abyākatassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [861] Hetuyā cattāri ārammaṇe cattāri avigate satta.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 506-507. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9929              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9929              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=855&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=202              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2766              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com