ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Vedanāttikasaraṇadukaṃ
   [862]   Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   saraṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  saraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca dukkhāyavedanāyasampayutto
saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: . adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
saraṇaṃ    dhammaṃ    paṭicca    adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [863] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [864]  Sukhāyavedanāyasampayutto saraṇo dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa  saraṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .
Dukkhāyavedanāyasampayutto  saraṇo  dhammo  dukkhāyavedanāyasampayuttassa
saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:. Adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
saraṇo dhammo adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa
saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [865] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [866]   Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   araṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [867] Hetuyā dve ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [868]  Sukhāyavedanāyasampayutto araṇo dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa  araṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  araṇo  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [869] Hetuyā dve ārammaṇe cha avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Vedanāttikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 507-508. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9951              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9951              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=862&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=203              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2773              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com