ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Vipākattikasaraṇadukaṃ
   [870]  Vipākadhammadhammaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca vipākadhammadhammo
saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [871] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [872]  Vipākaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca vipāko araṇo dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  vipākadhammadhammaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  vipākadhammadhammo  araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipāka-
dhammadhammo  araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Vipākaṃ  araṇañca  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  araṇañca  dhammaṃ  paṭicca
vipāko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . vipākadhammadhammaṃ
araṇañca    nevavipākanavipākadhammadhammaṃ    araṇañca    dhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   araṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [873] Hetuyā terasa ārammaṇe pañca avigate terasa.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [874]  Vipāko  araṇo  dhammo  vipākassa araṇassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  araṇo  dhammo
vipākadhammadhammassa   araṇassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi. Nevavipākanavipākadhammadhammo araṇo dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [875] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Vipākattikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 508-509. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9982              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9982              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=870&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=204              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2781              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com