ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
           chaṭṭhamo bhāgo
           paccanīyapaṭṭhānaṃ
             ------------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
           paccanīyatikapaṭṭhānaṃ
            nakusalattikaṃ
   [1] Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
akusalaṃ abyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  akusalo  abyākato  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato dhammo
uppajjati  hetupaccayā: nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo
ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Pañca.
   [2]  Naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato dhammo uppajjati
Hetupaccayā:  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo ca naabyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [3] Naabyākataṃ  dhammaṃ paṭicca  naabyākato  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naabyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca
naakusalo  ca  naabyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: cha.
   [4] Nakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ paṭicca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalañca  naabyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  dhammo uppajjati hetupaccayā: nakusalañca
naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naabyākato  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  nakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ paṭicca
nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [5] Naakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca nakusalo dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  naakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naakusalañca naabyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: naakusalañca
naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  ca  naabyākato ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  naakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [6] Nakusalañca  naakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalañca  naakusalañca  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalañca  naakusalañca
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [7] Naakusalaṃ 1- dhammaṃ paṭicca naakusalo 2- dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:. [3]-
   [8] Hetuyā ekūnattiṃsa ārammaṇe catuvīsa avigate ekūnattiṃsa.
      Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi
      saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [9] Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .
@Footnote: 1 Ma. nakusalaṃ. 2 Ma. nakusalo. 3 Ma. (saṅkhittaṃ) evamīdisesu ṭhānesu.
   [10] Nakusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  nakusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  nakusalo  dhammo  naabyākatassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  nakusalo  dhammo  nakusalassa  ca naabyākatassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nakusalo dhammo naakusalassa ca naabyākatassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  nakusalo dhammo nakusalassa
ca naakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cha . Naakusalo
dhammo  naakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  cha  .
Naabyākato   dhammo  naabyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: cha . nakusalo ca naabyākato ca dhammā nakusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: cha . naakusalo ca naabyākato ca dhammā
nakusalassa dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo:  cha  .  nakusalo ca
naakusalo  ca  dhammā  nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
cha.
   [11]  Nakusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  anantarapaccayena  paccayo: samanantara ... sahajāta ...
Aññamañña ... Nissaya ... Upanissaya ....
   [12] ... Purejātapaccayena paccayo: nakusalo dhammo naakusalassa
dhammassa   purejātapaccayena   paccayo:   nakusalo   dhammo
Nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo: [1]-.
Naakusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:
naakusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:
naakusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejātapaccayena
paccayo: [1]- . nakusalo ca naakusalo ca dhammā nakusalassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo: nakusalo ca naakusalo ca dhammā naakusalassa
dhammassa purejātapaccayena  paccayo:  nakusalo ca naakusalo ca dhammā
nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo: [1]-.
   [13] Hetuyā ekūnattiṃsa ārammaṇe chattiṃsa adhipatiyā pañcattiṃsa
anantare  catuttiṃsa  samanantare  catuttiṃsa  sahajāte  ekūnattiṃsa
aññamaññe  catuvīsa  nissaye  catuttiṃsa  upanissaye chattiṃsa purejāte
aṭṭhārasa  pacchājāte aṭṭhārasa āsevane catuvīsa kamme ekūnattiṃsa
vipāke nava āhāre ekūnattiṃsa avigate catuttiṃsa.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
   anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=1&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]