ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Abhidhammapitake patthanam
           chatthamo bhago
           paccaniyapatthanam
             ------------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
           paccaniyatikapatthanam
            nakusalattikam
   [1] Nakusalam dhammam paticca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
akusalam abyakatam  ekam  khandham  paticca  akusalo  abyakato  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca dve  khandha
cittasamutthananca  rupam  .  nakusalam  dhammam  paticca naakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  dhammam  paticca  naabyakato dhammo
uppajjati  hetupaccaya: nakusalam dhammam paticca nakusalo ca naabyakato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nakusalam dhammam paticca nakusalo
ca naakusalo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. Panca.
   [2]  Naakusalam  dhammam  paticca  naakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naakusalam  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naakusalam  dhammam  paticca  naabyakato dhammo uppajjati
Hetupaccaya:  naakusalam  dhammam  paticca  naakusalo ca naabyakato ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naakusalam  dhammam  paticca  nakusalo
ca naakusalo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [3] Naabyakatam  dhammam paticca  naabyakato  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam  paticca nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam  paticca  naakusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam  paticca  nakusalo  ca  naabyakato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naabyakatam dhammam paticca
naakusalo  ca  naabyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
naabyakatam  dhammam  paticca  nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: cha.
   [4] Nakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca  nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalanca  naabyakatanca  dhammam paticca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalanca  naabyakatanca
dhammam  paticca  naabyakato  dhammo uppajjati hetupaccaya: nakusalanca
naabyakatanca  dhammam  paticca  nakusalo  ca  naabyakato  ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  nakusalanca  naabyakatanca  dhammam paticca
nakusalo ca naakusalo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [5] Naakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca nakusalo dhammo
Uppajjati  hetupaccaya:  naakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naakusalanca naabyakatanca
dhammam  paticca  naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: naakusalanca
naabyakatanca  dhammam  paticca  naakusalo  ca  naabyakato ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  naakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca
nakusalo ca naakusalo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [6] Nakusalanca  naakusalanca  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalanca  naakusalanca  dhammam  paticca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalanca  naakusalanca
dhammam  paticca  nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya: tini.
   [7] Naakusalam 1- dhammam paticca naakusalo 2- dhammo uppajjati
arammanapaccaya:. [3]-
   [8] Hetuya ekunattimsa arammane catuvisa avigate ekunattimsa.
      Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi
      samsatthavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [9] Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .
@Footnote: 1 Ma. nakusalam. 2 Ma. nakusalo. 3 Ma. (sankhittam) evamidisesu thanesu.
   [10] Nakusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  nakusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  nakusalo  dhammo  naabyakatassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  nakusalo  dhammo  nakusalassa  ca naabyakatassa ca dhammassa
arammanapaccayena paccayo: nakusalo dhammo naakusalassa ca naabyakatassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  nakusalo dhammo nakusalassa
ca naakusalassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: cha . Naakusalo
dhammo  naakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  cha  .
Naabyakato   dhammo  naabyakatassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo: cha . nakusalo ca naabyakato ca dhamma nakusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: cha . naakusalo ca naabyakato ca dhamma
nakusalassa dhammassa  arammanapaccayena paccayo:  cha  .  nakusalo ca
naakusalo  ca  dhamma  nakusalassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
cha.
   [11]  Nakusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  anantarapaccayena  paccayo: samanantara ... sahajata ...
Annamanna ... Nissaya ... Upanissaya ....
   [12] ... Purejatapaccayena paccayo: nakusalo dhammo naakusalassa
dhammassa   purejatapaccayena   paccayo:   nakusalo   dhammo
Nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejatapaccayena paccayo: [1]-.
Naakusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:
naakusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:
naakusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejatapaccayena
paccayo: [1]- . nakusalo ca naakusalo ca dhamma nakusalassa dhammassa
purejatapaccayena paccayo: nakusalo ca naakusalo ca dhamma naakusalassa
dhammassa purejatapaccayena  paccayo:  nakusalo ca naakusalo ca dhamma
nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejatapaccayena paccayo: [1]-.
   [13] Hetuya ekunattimsa arammane chattimsa adhipatiya pancattimsa
anantare  catuttimsa  samanantare  catuttimsa  sahajate  ekunattimsa
annamanne  catuvisa  nissaye  catuttimsa  upanissaye chattimsa purejate
attharasa  pacchajate attharasa asevane catuvisa kamme ekunattimsa
vipake nava ahare ekunattimsa avigate catuttimsa.
   Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
   anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=1&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]