ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nahetudukanavedanāttikaṃ
   [207]  Nahetuṃnasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nasukhāyavedanāya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [208] Hetuyā nava sabbattha nava.
   [209]  Nahetuṃ  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
nadukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [210] Hetuyā nava sabbattha nava.
   [211]  Nahetuṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [212] Hetuyā nava sabbattha nava.
          Nahetudukanavipākattikaṃ
   [213] Nahetuṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ navipākadhammadhammaṃ
Paṭicca ... Nahetuṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ....
        Nahetudukanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [214]  Nahetuṃ  naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ
naanupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ  naanupādinna-
anupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nahetudukanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [215] Nahetuṃ nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... Nahetuṃ
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ  naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanavitakkattikaṃ
   [216]  Nahetuṃ nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ
naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ  naavitakkaavicāraṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nahetudukanapītittikaṃ
   [217] Nahetuṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ nasukhasahagataṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetuduka nadassanattikaṃ
   [218]  Nahetuṃ  nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ
nabhāvanāya  pahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ nanevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca ....
       Nahetudukanadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [219]  Nahetuṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  paṭicca
...  nahetuṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ
nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanaācayagāmittikaṃ
   [220] Nahetuṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naapacayagāmiṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanasekkhattikaṃ
   [221] Nahetuṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naasekkhaṃ dhammaṃ
paṭicca ... Nahetuṃ nanevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanaparittattikaṃ
   [222] Nahetuṃ  naparittaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nahetuṃ namahaggataṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nahetudukanaparittārammaṇattikaṃ
   [223]  Nahetuṃ  naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ
namahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ  naappamāṇārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nahetudukanahīnattikaṃ
   [224] Nahetuṃ nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ namajjhimaṃ dhammaṃ
Paṭicca ... Nahetuṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanamicchattattikaṃ
   [225]  Nahetuṃ  namicchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nahetuṃ
nasammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanamaggārammaṇattikaṃ
   [226]  Nahetuṃ  namaggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ
namaggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanauppannattikaṃ
   [227] Nahetuṃ naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ nauppādiṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nahetudukanaatītattikaṃ
   [228] Nahetuṃ naatītaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ naanāgataṃ dhammaṃ
paṭicca ....
         Nahetudukanaatītārammaṇattikaṃ
   [229]  Nahetuṃ  naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ
naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ  napaccuppannārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukanaajjhattattikaṃ
   [230] Nahetuṃ naajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... Nahetuṃ nabahiddhā
dhammaṃ paṭicca ....
         Nahetudukanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [231]  Nahetuṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nahetuṃ
nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 55-59. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1090              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1090              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=207&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=207              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]