ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasahetukadukanakusalattikaṃ
   [245]  Nasahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasahetuko nakusalo
dhammo   upapajjati  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  .  nasahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naahetuko nakusalo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
sahetukā  khandhā .  nasahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko
nakusalo  ca  naahetuko nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi  .  naahetukaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nasahetukaṃ  nakusalañca naahetukaṃ
nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko  nakusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [246] Hetuyā nava.
   [247]  Nasahetukaṃ  naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko naakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .  naahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  naahetuko  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  nasahetukaṃ  naakusalañca  naahetukaṃ  naakusalañca dhammaṃ paṭicca
nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [248] Hetuyā nava.
   [249] Nasahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko naabyākato
dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . naahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ
paṭicca naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
Nasahetukaṃ  naabyākatañca  naahetukaṃ  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [250] Hetuyā tīṇi.
       Nahetusampayuttadukaṃ nahetu nasahetukadukasadisaṃ.
         Nahetusahetukadukanakusalattikaṃ
   [251] Nahetuñcevanaahetukañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetuceva-
naahetukoca  nakusalo dhammo uppajjati  hetupaccayā:  nahetuñceva-
naahetukañca  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naahetukocevananacahetu nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuñcevanaahetukañca nakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  nanahetucevanaahetukoca  nakusalo  ca  naahetukocevananacahetu
nakusalo  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . naahetukañceva-
nanacahetuṃ   nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naahetukocevananacahetu nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuñcevanaahetukañca
nakusalañca  naahetukañcevananacahetuṃ  nakusalañca  dhammaṃ paṭicca nahetuceva
naahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [252] Hetuyā nava.
   [253]  Nahetuñcevanaahetukañca   naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetucevanaahetukoca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [254] Hetuyā nava.
   [255]  Nahetuñcevanaahetukañca  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetucevanaahetukoca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [256] Hetuyā nava.
Nahetuceva nahetuvippayuttadukaṃ nahetuceva nahetusampayuttadukasadisaṃ.
         Nahetunasahetukadukanakusalattikaṃ
   [257] Nahetuṃ nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko
nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: nava  . nahetuṃ  nasahetukaṃ
naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasahetuko  naakusalo ... nava .
Nahetuṃ  naahetukaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naahetuko
naabyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekameva . etena
upāyena kusalākusaladukaṃ kusalattikameva ettha vaṭṭati.
          Cūḷantaraduka nakusalattikaṃ
   [258] Naappaccayaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . naasaṅkhataṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassanaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nasappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  naappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... .  narūpiṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... Naarūpiṃ nakusalaṃ dhammaṃ
Paṭicca ... . nalokiyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nalokuttaraṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... .  nakenaciviññeyyaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ...
Nakenacinaviññeyyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 62-65. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1224              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1224              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=245&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=245              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]