ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Noasavagocchakaduka nakusalattikam
   [259] Noasavam nakusalam dhammam paticca ... nanoasavam nakusalam
dhammam paticca ... .  nasasavam  nakusalam dhammam paticca ... naanasavam
nakusalam  dhammam  paticca ... . naasavasampayuttam nakusalam dhammam paticca
...  naasavavippayuttam  nakusalam dhammam paticca ... . naasavanceva-
naanasavanca  nakusalam  dhammam  paticca  ... naanasavancevananocaasavam
nakusalam  dhammam  paticca  ...  .  naasavancevanaasavavippayuttanca
nakusalam  dhammam  paticca  ...  naasavavippayuttancevananocaasavamnakusalam
dhammam paticca ... . naasavavippayuttam nasasavam nakusalam dhammam paticca ...
Naasavavippayuttam naanasavam nakusalam dhammam paticca ....
          Chagocchakaduka nakusalattikam
   [260]  Nosannojanam  nakusalam dhammam paticca ... nanosannojanam
nakusalam dhammam paticca ... . nogantham nakusalam dhammam paticca ... Noogham
... Noyogam ... Nonivaranam noparamasam ....
          Mahantaraduka nakusalattikam
   [261] Nasarammanam ...  naanarammanam ... . nacittam nakusalam
dhammam paticca ...  nanocittam  nakusalam  dhammam paticca .... Nacetasikam
Nakusalam  dhammam paticca ... .  sankhittam .  nacittasampayuttam  nakusalam
dhammam paticca  ...  .  nacittasamsattham nakusalam dhammam paticca ... .
Nocittasamutthanam  nakusalam  dhammam  paticca ... . nocittasahabhum nakusalam
dhammam paticca ... .  nocittanuparivattim nakusalam dhammam paticca ....
Nocittasamsatthasamutthanam  nakusalam  dhammam  paticca ... .  nocitta-
samsatthasamutthanasahabhum  nakusalam  dhammam  paticca  ... . nocittasamsattha-
samutthananuparivattim  nakusalam  dhammam  paticca ... .  naajjhattikam
nakusalam dhammam paticca ... nabahiram nakusalam dhammam paticca .... Naupada
nakusalam dhammam paticca .... Naupadinnam nakusalam dhammam paticca ....
        Noupadanagocchakadukanakusalattikam
   [262] Noupadanam nakusalam dhammam paticca ....
         Nokilesagocchakadukanakusalattikam
   [263] Nokilesam  nakusalam  dhammam paticca ... Nanokilesam nakusalam
dhammam paticca ... . nasankilesikam nakusalam dhammam paticca ... Naasankilesikam
nakusalam  dhammam  paticca ... . nasankilittham nakusalam dhammam paticca ...
Naasankilittham  nakusalam  dhammam  paticca ... . nakilesasampayuttam nakusalam
dhammam paticca ...  nakilesavippayuttam  nakusalam  dhammam  paticca ... .
Nakilesancevanaasankilesikanca   nakusalam   dhammam   paticca   ...
Naasankilesikancevananocakilesam   nakusalam  dhammam  paticca  ... .
Nakilesancevanaasankilitthanca   nakusalam   dhammam   paticca  ...
Naasankilitthancevananocakilesam   nakusalam  dhammam  paticca  ...  .
Nakilesancevanakilesavippayuttanca   nakusalam   dhammam   paticca  ...
Nakilesavippayuttancevananocakilesam  nakusalam  dhammam  paticca  ... .
Nakilesavippayuttam   nasankilesikam   nakusalam   dhammam  paticca  ...
Nakilesavippayuttam naasankilesikam nakusalam dhammam paticca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 65-67. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1285&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1285&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=259&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=18              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=259              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com