ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Pitthidukanakusalattikam
   [264] Nadassanenapahatabbam nakusalam dhammam paticca ... Nanadassanena-
pahatabbam  nakusalam  dhammam paticca ... . nabhavanayapahatabbam nakusalam
dhammam paticca  ...  nanabhavanayapahatabbam nakusalam dhammam paticca ....
Nadassanenapahatabbahetukam  nakusalam  dhammam  paticca  ...  nanadassanena-
pahatabbahetukam  nakusalam  dhammam  paticca ... . nabhavanayapahatabba-
hetukam  nakusalam  dhammam paticca ... nanabhavanayapahatabbahetukam nakusalam
dhammam paticca ... .  nasavitakkam  nakusalam dhammam paticca ... Naavitakkam
nakusalam dhammam paticca ... . Nasavicaram nakusalam dhammam paticca ... Naavicaram
nakusalam  dhammam  paticca ... .  nasappitikam  nakusalam dhammam paticca ...
Naappitikam nakusalam dhammam paticca ... . napitisahagatam nakusalam dhammam paticca
... nanapitisahagatam nakusalam dhammam paticca ... . Nasukhasahagatam nakusalam dhammam
paticca ... nanasukhasahagatam nakusalam dhammam paticca .... Naupekkhasahagatam
nakusalam  dhammam  paticca  ...  nanaupekkhasahagatam  nakusalam  dhammam
Paticca ... . nakamavacaram nakusalam dhammam paticca ... nanakamavacaram
nakusalam dhammam paticca ... .  narupavacaram  nakusalam dhammam paticca ...
Nanarupavacaram  nakusalam dhammam paticca ... . naarupavacaram nakusalam dhammam
paticca ... nanaarupavacaram nakusalam dhammam paticca ... . napariyapannam
nakusalam dhammam paticca ... naapariyapannam nakusalam dhammam paticca ....
Naniyyanikam  nakusalam  dhammam  paticca ... naaniyyanikam  nakusalam  dhammam
paticca ... .  naniyatam  nakusalam  dhammam  paticca ... Naaniyatam nakusalam
dhammam paticca ... . nasauttaram nakusalam dhammam paticca ... naanuttaram
nakusalam dhammam paticca ....
   [265]  Nasaranam  nakusalam  dhammam  paticca  nasarano  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam  nakusalam  dhammam paticca
naarano   nakusalo   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naaranam
nakusalam  dhammam  paticca  nasarano  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naaranam  nakusalam  dhammam  paticca  nasarano  nakusalo ca
naarano  nakusalo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: . nasaranam
nakusalanca  naaranam  nakusalanca  dhammam  paticca  nasarano  nakusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [266] Hetuya panca avigate panca.
   [267]  Nasaranam  naakusalam dhammam  paticca  nasarano  naakusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [268] Hetuya ekam sabbattha ekam.
   [269]  Nasaranam  naabyakatam dhammam paticca nasarano naabyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naaranam  naabyakatam  dhammam paticca
naarano naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [270] Hetuya dve arammane dve avigate dve.
      Sahajatavarepi panhavarepi sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 67-69. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1327&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1327&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=264&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=264              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com