ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Paccanīyatikadukapaṭṭhānaṃ
           nakusalattikanahetudukaṃ
   [280] Nakusalaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:   nakusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ
nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nahetu  ca  naabyākato nahetu ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nakusalaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: pañca.
   [281]  Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naakusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nahetu  ca naabyākato
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naakusalaṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nahetu  ca  naakusalo nahetu  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [282]  Naabyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naabyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naabyākataṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nahetu ca
naabyākato   nahetu   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
naabyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nahetu ca naabyākato
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naabyākataṃ  nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca  nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: cha.
   [283]  Nakusalaṃ  nahetuñca  naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ nahetuñca
naabyākataṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nahetuñca  naabyākataṃ  nahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
pañca.
   [284]  Naakusalaṃ  nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naakusalaṃ nahetuñca
naabyākataṃ  nahetuñca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naakusalaṃ  nahetuñca  naabyākataṃ  nahetuñcadhammaṃ  paṭicca
naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [285]  Nakusalaṃ  nahetuñca  naakusalaṃ  nahetuñca dhammaṃ paṭicca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ nahetuñca
naakusalaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nakusalaṃ  nahetuñca  naakusalaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [286]  Hetuyā  ekūnattiṃsa  ārammaṇe  catuvīsa  avigate
ekūnattiṃsa sabbattha vitthāro.
   [287]  Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nakusalaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nanahetu  ca naabyākato
nanahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: nakusalaṃ nanahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nanahetu ca naakusalo na nahetu ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  . naakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca
naakusalo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca .
Naabyākataṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nanahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  nakusalaṃ  nanahetuñca  naabyākataṃ
nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nanahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  naakusalaṃ  nanahetuñca  naabyākataṃ nanahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  nakusalaṃ  nanahetuñca  naakusalaṃ  nanahetuñca dhammaṃ paṭicca
nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [288] Hetuyā  catuvīsa  ārammaṇe  catuvīsa  avigate catuvīsa
sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 71-74. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1412              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1412              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=280&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=280              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]