ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Nakusalattikanahetusampayuttadukaṃ
   [293]  Nakusalaṃ  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nakusalaṃ
nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nakusalattikanahetusahetukadukaṃ
   [294]  Nakusalaṃ  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nakusalaṃ naahetukañcevananahetuñca dhammaṃ paṭicca ....
        Nakusalattikanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [295]  Nakusalaṃ  nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
... Nakusalaṃ nahetuvippayuttañcevananahetuñca dhammaṃ paṭicca ....
         Nakusalattikanahetunasahetukadukaṃ
   [296] Nakusalaṃ nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nakusalaṃ
nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikacūḷantaradukaṃ
   [297] Nakusalaṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nakusalaṃ naasaṅkhataṃ
dhammaṃ  paṭicca ... .  nakusalaṃ  nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ
naanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca ... .  nakusalaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nakusalaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nakusalaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nakusalaṃ  nalokuttaraṃ  dhammaṃ paṭicca ... .  nakusalaṃ  nakenaciviññeyyaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ nakenacinaviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nakusalattikanoāsavagocchakadukaṃ
   [298] Nakusalaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ nanoāsavaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ naanāsavaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ
naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ naāsavañcevanaanāsavañca
dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naanāsavañcevananocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nakusalaṃ  naāsavañcevanaāsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nakusalaṃ
āsavavippayuttaṃ  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nakusalaṃ āsavavippayuttaṃ
naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikachagocchakadukaṃ
   [299]  Nakusalaṃ  nosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
Noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  nooghaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nakusalaṃ  noyogaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... Nakusalaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikamahantaradukaṃ
   [300] Nakusalaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ naanārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ... .  saṅkhittaṃ .  nanocittapadaṃ nalabbhati . nakusalaṃ
nacittaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nakusalaṃ  nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... . nakusalaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nakusalaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nakusalaṃ
nacittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nakusalaṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ
paṭicca ... .  nakusalaṃ  nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca ... .
Nakusalaṃ  nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... .  nakusalaṃ
nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nakusalaṃ
naajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nakusalaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nakusalaṃ  naupādā  dhammaṃ paṭicca ... .  nakusalaṃ  naupādinnaṃ dhammaṃ
paṭicca ... Nakusalaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikadvigocchakadukaṃ
   [301]  Nakusalaṃ  noupādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
nanoupādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nakusalaṃ  nokilesaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... Nakusalaṃ nanokilesaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 76-78. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1507              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1507              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=293&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=293              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]