ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nakusalattikapiṭṭhidukaṃ
   [302]  Nakusalaṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nanakusalaṃ  nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nakusalaṃ
nabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca  ...  nakusalaṃ  nanabhāvanāya-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nakusalaṃ  nadassanenapahātabba-
hetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  nanadassanenapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nakusalaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  ...  nakusalaṃ  nanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
... . nakusalaṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naavitakkaṃ dhammaṃ
paṭicca ... . nakusalaṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naavicāraṃ
dhammaṃ paṭicca ....
   {302.1} Nakusalaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naappītikaṃ
dhammaṃ  paṭicca ... .  nakusalaṃ  napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ
nanapītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nakusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca
... nakusalaṃ nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nakusalaṃ naupekkhāsahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca ... nakusalaṃ  nanaupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ paṭicca ... .
Nakusalaṃ  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nakusalaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ
paṭicca ... . nakusalaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ nanarūpāvacaraṃ
dhammaṃ  paṭicca ... .  nakusalaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ
nanaarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nakusalaṃ  napariyāpannaṃ  dhammaṃ
paṭicca ...  nakusalaṃ  naapariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... . Nakusalaṃ
Naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nakusalaṃ naniyataṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nakusalaṃ  nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  nakusalaṃ  naanuttaraṃ  dhammaṃ
paṭicca ....
   [303]  Nakusalaṃ  nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo
nasaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo nasaraṇo ca naakusalo nasaraṇo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi . naakusalaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaraṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca  .  naabyākataṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naabyākato nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca .
Naakusalaṃ  nasaraṇañca  naabyākataṃ  nasaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nasaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: pañca . nakusalaṃ nasaraṇañca
naakusalaṃ  nasaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [304] Hetuyā  ekavīsa  ārammaṇe sattarasa avigate ekavīsa
sabbattha vitthāro.
   [305]  Nakusalaṃ  naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naaraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [306] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 79-81. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1559              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1559              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=302&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=302              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]