ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Nakusalattikanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [363]  Nakusalaṃ nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nakusalaṃ  naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanavitakkattikaṃ
   [364]  Nakusalaṃ  nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nakusalaṃ
naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  naavitakkaavicāraṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nakusalattikanapītittikaṃ
   [365] Nakusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ nasukhasahagataṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanadassanattikaṃ
   [366] Nakusalaṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... Nakusalaṃ
Nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  nanevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nakusalattikanadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [367]  Nakusalaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nakusalaṃ   nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanaācayagāmittikaṃ
   [368]  Nakusalaṃ  naācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
naapacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  nanevācayagāmināpacayagāmiṃ
dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanasekkhattikaṃ
   [369] Nakusalaṃ  nasekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... Nakusalaṃ naasekkhaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ nanevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanaparittattikaṃ
   [370]  Nakusalaṃ  naparittaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ namahaggataṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nakusalattikanaparittārammaṇattikaṃ
   [371] Nakusalaṃ  naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
namahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  naappamāṇārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nakusalattikanahīnattikaṃ
   [372] Nakusalaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ namajjhimaṃ dhammaṃ
paṭicca ... Nakusalaṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanamicchattattikaṃ
   [373] Nakusalaṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ nasammatta-
niyataṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nakusalattikanamaggārammaṇattikaṃ
   [374] Nakusalaṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ namagga-
hetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakusalaṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanauppannattikaṃ
   [375] Nakusalaṃ naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ nauppādiṃ
dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanaatītattikaṃ
   [376] Nakusalaṃ naatītaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ naanāgataṃ dhammaṃ
paṭicca ....
         Nakusalattikanaatītārammaṇattikaṃ
   [377]  Nakusalaṃ  naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ
naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  napaccuppannārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
          Nakusalattikanaajjhattattikaṃ
   [378]  Nakusalaṃ naajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ nabahiddhā
dhammaṃ paṭicca ....
         Nakusalattikanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [379] Nakusalaṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  nakusalaṃ
nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 98-101. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1945              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1945              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=363&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=363              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com