ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nakusalattikanasanidassanattikaṃ
   [380]  Nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ
paṭicca   naabyākato   nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nasanidassanasappaṭigho   ca   naabyākato   nasanidassanasappaṭigho  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nakusalo  nasanidassanasappaṭigho  ca  naakusalo  nasanidassana-
sappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [381]  Naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho
Dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nasanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nasanidassanasappaṭigho   ca   naabyākato   nasanidassanasappaṭigho  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho  ca  naakusalo  nasanidassana-
sappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [382]  Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato
nasanidassanasappaṭigho   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naabyākataṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naabyākataṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ   paṭicca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nasanidassanasappaṭigho   ca   naabyākato  nasanidassanasappaṭigho   ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naabyākataṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho  ca  naabyākato
nasanidassanasappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: naabyākataṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho
ca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
cha.
   [383]  Nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naabyākataṃ nasanidassana-
sappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [384]  Naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naabyākataṃ nasanidassana-
sappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [385]  Nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naakusalaṃ  nasanidassana-
sappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca
naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasanidassana-
sappaṭigho  ca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [386]  Hetuyā  ekūnattiṃsa  avigate  ekūnattiṃsa  sabbattha
vitthāro.
   [387]  Nakusalaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [388]  Hetuyā  ekūnattiṃsa  avigate  ekūnattiṃsa  sabbattha
vitthāro.
   [389]  Nakusalaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [390] Hetuyā nava sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 101-104. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2003              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2003              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=380&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=380              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]