ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Navedanāttikanakusalattikaṃ
   [391]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya-
vedanāyasampayutto   nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto
nakusalo  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [392]  Nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nadukkhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nadukkhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nadukkhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto
Nakusalo  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [393]  Naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   nakusalo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāya-
vedanāyasampayutto   nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasukhāya-
vedanāyasampayutto  nakusalo  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [394]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalañca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca nasukhāyavedanāyasampayutto
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
nakusalañca   naadukakhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalañca   dhammaṃ
paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto   nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalañca   naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalañca   dhammaṃ  paṭicca  naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalañca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
Nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: satta.
   [395]  Nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalañca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca nasukhāyavedanāyasampayutto
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ
nakusalañca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalañca   dhammaṃ
paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto   nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalañca   naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [396]  Hetuyā  ekūnapaññāsa  ārammaṇe  ekūnapaññāsa
avigate ekūnapaññāsa.
   [397]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasukhāyavedanāyasampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [398] Hetuyā ekūnapaññāsa.
   [399]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasukhāyavedanāyasampayutto    naabyākato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [400] Hetuyā aṭṭhacattālīsa sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 104-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2060              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2060              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=391&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=391              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]