ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Navedanāttikanavipākattikaṃ
   [401]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  navipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasukhāyavedanāyasampayutto    navipāko    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [402] Hetuyā ekūnapaññāsa avigate ekūnapaññāsa.
            Saṅkhittaṃ.
          Navipākattikanakusalattikaṃ
   [403]  Navipākaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... navipākadhammadhammaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
        Naupādinnupādāniyattikanakusalattikaṃ
   [404]  Naupādinnupādāniyaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Naanupādinnupādāniyaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naanupādinna-
anupādāniyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikanakusalattikaṃ
   [405]  Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Navitakkattikanakusalattikaṃ
   [406]  Nasavitakkasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... naavitakka-
vicāramattaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  naavitakkaavicāraṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Napītittikanakusalattikaṃ
   [407]  Napītisahagataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nasukhasahagataṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naupekkhāsahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nadassanattikanakusalattikaṃ
   [408] Nadassanenapahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nabhāvanāya-
pahātabbaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
       Nadassanenapahātabbahetukattikanakusalattikaṃ
   [409] Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nanevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Naācayagāmittikanakusalattikaṃ
   [410] Naācayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naapacayagāmiṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nanevācayagāmināpacayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasekkhattikanakusalattikaṃ
   [411] Nasekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naasekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca ... Nanevasekkhānāsekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Naparittattikanakusalattikaṃ
   [412] Naparittaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... namahaggataṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Naappamāṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Naparittārammaṇattikanakusalattikaṃ
   [413] Naparittārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Namahaggatārammaṇaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naappamāṇārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Nahīnattikanakusalattikaṃ
   [414] Nahīnaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... namajjhimaṃ nakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca ... Napaṇītaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Namicchattattikanakusalattikaṃ
   [415]  Namicchattaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasammattaniyataṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Namaggārammaṇattikanakusalattikaṃ
   [416]  Namaggārammaṇaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... namaggahetukaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Namaggādhipatiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nauppannattikanakusalattikaṃ
   [417] Naanuppannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nauppādiṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
          Naatītattikanakusalattikaṃ
   [418] Naatītaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... naanāgataṃ nakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca ....
         Naatītārammaṇattikanakusalattikaṃ
   [419] Naatītārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naanāgatārammaṇaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Napaccuppannārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Naajjhattattikanakusalattikaṃ
   [420]  Naajjhattaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nabahiddhā nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
         Naajjhattārammaṇattikanakusalattikaṃ
   [421] Naajjhattārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nabahiddhārammaṇaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 107-110. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2117              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2117              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=401&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=401              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com