ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nahetudukacūḷantaradukaṃ
   [472]  Nahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ
naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naappaccayo  ca  nanahetu
naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [473] Nanahetuṃ  naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nanahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nanahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naappaccayo  ca
Nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [474]  Nahetuṃ   naappaccayañca  nanahetuṃ   naappaccayañca
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ   naappaccayañca  nanahetuṃ  naappaccayañca  dhammaṃ  paṭicca
nanahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ
naappaccayañca   nanahetuṃ  naappaccayañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
naappaccayo  ca  nanahetu  naappaccayo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [475] Hetuyā nava sabbattha nava.
   [476] Nahetuṃ  naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ nasanidassanaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naappaṭighaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naarūpiṃ dhammaṃ
paṭicca ... . nahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ
paṭicca ... . Nahetuṃ nakenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nakenaci-
naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nahetudukanoāsavagocchakadukaṃ
   [477] Nahetuṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nanoāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ...  . nahetuṃ  nasāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ
naanāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nahetuṃ  naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca  ...  nahetuṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ
Naāsavañcevanaanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ naanāsavañceva-
nanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  . nahetuṃ naāsavañcevanaāsava-
vippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  ...  nahetuṃ  naāsavavippayuttañceva-
nanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nahetuṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetudukachagocchakadukaṃ
   [478] Nahetuṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ noganthaṃ
dhammaṃ  paṭicca ... nahetuṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ noyogaṃ
dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ noparāmāsaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nahetudukamahantaradukaṃ
   [479]  Nahetuṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... . saṅkhittaṃ .
Nahetuṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nahetuṃ nacittasampayuttaṃ ... .  nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ ... . nahetuṃ
nacittasamuṭṭhānaṃ ... . nahetuṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ
nacittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... . nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
... . nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ ... . Nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca ... .  nahetuṃ  naajjhattikaṃ ...
Nahetuṃ nabāhiraṃ ... . nahetuṃ naupādā dhammaṃ .... Nahetuṃ naupādinnaṃ
... Nahetuṃ naanupādinnaṃ ....
          Nahetudukadvigocchakadukaṃ
   [480] Nahetuṃ noupādānaṃ ... Nahetuṃ nokilesaṃ ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 120-123. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2377              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2377              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=472&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=35              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=472              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com