ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Paccanīya dukapaṭṭhānaṃ
              nahetudukaṃ
   [41] Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca ... paṭisandhikkhaṇe ... yāva mahābhūtā. Nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetū  khandhe
paṭicca  ...  hetupaṭisandhi 1- . nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca nahetu ca
nanahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: . nanahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nanahetuṃ  dhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭisandhikkhaṇe.
Paṭicca  nahetu  ca  nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Nahetuñca  nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nahetuñca  nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
dhammo  uppajjati   hetupaccayā:  nahetuñca  nanahetuñca  dhammaṃ
paṭicca nahetu ca nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [42] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
      Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ
          evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [43]  Nanahetu  dhammo  nanahetussa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  nanahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  nanahetu  dhammo  nahetussa  ca  nanahetussa  ca dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [44]  Nahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  nahetu  dhammo  nanahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  nahetu  dhammo  nahetussa  ca  nanahetussa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  nanahetu dhammo nanahetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nanahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:  nanahetu  dhammo  nahetussa  ca
nanahetussa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: . nahetu ca
nanahetu  ca  dhammā  nahetussa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
Nahetu  ca  nanahetu ca dhammā nanahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: nahetu  ca  nanahetu  ca dhammā nahetussa ca nanahetussa ca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [45] Hetuyā tīṇi *- ārammaṇe nava avigate nava.
     Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
            Nasahetukadukaṃ
   [46]  Nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ   mohaṃ   paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo  mahābhūtā dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  [1]-   .  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naahetuko  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca sahetukā
khandhā .  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasahetuko  ca  naahetuko ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nasahetukañca
naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:
nasahetukañca   naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  naahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  ;  nasahetukañca  naahetukañca  dhammaṃ paṭicca
nasahetuko ca naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
@Footnote: 1 Ma. kaṭattārūpaṃ upādānarūpaṃ.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ tī ṇi peḌna tīṇi
   [47] Hetuyā nava ārammaṇe cha avigate nava.
      Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ
          evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [48]  Nasahetuko  dhammo  nasahetukassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  nasahetuko  dhammo  naahetukassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  nasahetuko  dhammo  nasahetukassa  ca  naahetukassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . naahetuko dhammo naahetukassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [49] Nasahetuko dhammo nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [50] Hetuyā cha ārammaṇe nava avigate nava.
     Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 13-16. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=246              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=246              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=41&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=41              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]