ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapitake patthanam
          anulomapaccaniyapatthanam
            ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
          anulomapaccaniyatikapatthanam
          kusalattikenakusalattikam
   [1] Kusalam dhammam paticca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .  kusalam dhammam paticca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: kusalam ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam . kusalam dhammam paticca naabyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  ekam  khandham  paticca tayo
khandha . kusalam dhammam paticca naakusalo ca naabyakato  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  kusalam ekam khandham paticca tayo khandha .
Kusalam  dhammam paticca nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya: kusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Panca.
   [2] Akusalam  dhammam  paticca  naakusalo dhammo uppajjati hetu-
paccaya: akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  . akusalam
dhammam  paticca  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam
Ekam  khandham paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca rupam . akusalam
dhammam  paticca  naabyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: akusalam
dhammam  paticca  nakusalo  ca  naabyakato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  akusalam  dhammam  paticca  nakusalo  ca  naakusalo  ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya:. Panca.
   [3]  Abyakatam dhammam paticca nakusalo dhammo uppajjati hetu-
paccaya:  vipakabyakatam  kiriyabyakatam ekam khandham  paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhi  ekam mahabhutam paticca tayo
mahabhuta  dve  mahabhute  paticca dve mahabhuta mahabhute paticca
cittasamutthanam  rupam  .  abyakatam  dhammam paticca naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  vipakabyakatam  patisandhi  mahabhutam .
Abyakatam  dhammam  paticca nakusalo ca naakusalo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: vipakabyakatam kiriyabyakatam. Sankhittam. Tini.
   [4]  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kusale khandhe  ca  mahabhute  ca paticca
cittasamutthanam  rupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalanca  abyakatanca
dhammam  paticca  nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [5] Akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalanca  abyakatanca
dhammam paticca nakusalo ca naakusalo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
cittasamutthanarupameva ettha vattati.
         Ekunavisati panha katabba.
   [6] Kusalam dhammam paticca naakusalo dhammo uppajjati arammana-
paccaya:  kusalam  dhammam  paticca  naabyakato  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  kusalam  dhammam paticca  naakusalo  ca  naabyakato
ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: tini.
   [7] Akusalam dhammam paticca nakusalo dhammo uppajjati arammana-
paccaya:  akusalam  dhammam  paticca  naabyakato  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  akusalam  dhammam paticca nakusalo ca naabyakato  ca
dhamma uppajjanti arammanapaccaya: tini.
   [8]  Abyakatam  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:   abyakatam  dhammam  paticca  naakusalo  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  abyakatam  dhammam  paticca  nakusalo
ca naakusalo ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: tini.
   [9]  Hetuya  ekunavisa  arammane nava adhipatiya ekunavisa
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  ekunavisa avigate
Ekunavisa.
   [10]  Akusalam  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:   akusalam   dhammam  paticca  naabyakato  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  akusalam  dhammam  paticca  nakusalo  ca
naabyakato  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya:  tini  .
Abyakatam   dhammam   paticca  nakusalo  dhammo  uppajjati  nahetu-
paccaya:  abyakatam  dhammam  paticca  naakusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  abyakatam  dhammam  paticca  nakusalo  ca  naakusalo
ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya: tini.
   [11]  Kusalam  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  kusalam  dhammam   paticca   naakusalo  dhammo
uppajjati   naarammanapaccaya:  kusalam  dhammam  paticca  nakusalo
ca  naakusalo  ca  dhamma  uppajjanti  naarammanapaccaya:  .
Akusalam  dhammam  paticca  naakusalo  dhammo  uppajjati  naarammana-
paccaya:  akusalam  dhammam  paticca  nakusalo  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  akusalam  dhammam  paticca  nakusalo  ca  naakusalo
ca dhamma uppajjanti naarammanapaccaya:.
   [12]  Nahetuya cha naarammane pannarasa naadhipatiya ekunavisa
novigate pannarasa.
     Paccaniyam vittharetabbam sahajatavarampi vittharetabbam
         paccayavarampi vittharetabbam.
   [13]  Paccayavarepi  hetuya  chabbisa  arammane  attharasa
avigate chabbisa.
   Nissayavarampi samsatthavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [14] Kusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
kusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo: kusalo
dhammo  naabyakatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  kusalo
dhammo  nakusalassa  ca  naabyakatassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  kusalo  dhammo  nakusalassa  ca  naakusalassa  ca  dhammassa
hetupaccayena paccayo: panca.
   [15]  Akusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  dhammo  naabyakatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  dhammo  naakusalassa  ca  naabyakatassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  akusalo  dhammo  nakusalassa  ca
naakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo: panca.
   [16]  Abyakato  dhammo  nakusalassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  abyakato  dhammo  naakusalassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  abyakato  dhammo  nakusalassa  ca naakusalassa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo: tini.
   [17]  Kusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena
Paccayo:  cha  .  akusalo  dhammo  naakusalassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  cha  .  abyakato  dhammo  naabyakatassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: cha.
   [18]  Hetuya terasa arammane attharasa adhipatiya sattarasa
anantare   solasa   samanantare  solasa  sahajate  ekunavisa
annamanne   nava   nissaye   chabbisa   upanissaye  attharasa
purejate  cha  pacchajate  nava  asevane nava kamme terasa
vipake  tini  ahare  terasa  .pe.  magge terasa sampayutte
nava vippayutte dvadasa .pe. Avigate chabbisa.
         Panhavaram vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 135-140. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2660&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2660&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=40              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=521              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com