ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Upādinnupādāniyattike naupādinnupādāniyattikaṃ
   [40]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanupādinnupādāniyo    dhammo    uppajjati    hetupaccayā:
upādinnupādāniyaṃ    dhammaṃ   paṭicca   naanupādinnaanupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naupādinnupādāniyo   ca   naanupādinnaanupādāniyo  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:   upādinnupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca
naanupādinnupādāniyo    ca    naanupādinnaanupādāniyo    ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [41]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca
naanupādinnaanupādāniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
anupādinnupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naupādinnupādāniyo  ca
naanupādinnaanupādāniyo   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
tīṇi.
   [42] Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo
Dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ
paṭicca   naupādinnupādāniyo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
anupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naanupādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ
paṭicca   naupādinnupādāniyo   ca  naanupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā   uppajjanti  hetupaccayā:  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naupādinnupādāniyo  ca  naanupādinnupādāniyo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [43]    Anupādinnupādāniyañca    anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ  paṭicca  naupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
anupādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca
naanupādinnaanupādāniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
anupādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca
naupādinnupādāniyo   ca   naanupādinnaanupādāniyo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [44] Upādinnupādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ paṭicca
naupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnu-
pādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  naanupādinna-
anupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnupādāniyañca
anupādinnupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca  naupādinnupādāniyo  ca
Naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [45] Hetuyā  ekūnavīsa  ārammaṇe nava adhipatiyā ekādasa
sahajāte ekūnavīsa .pe.
   Sahajāta ... Paccaya ... Nissaya ... Saṃsaṭṭha ... Sampayuttavārampi
           vitthāretabbaṃ.
   [46]   Upādinnupādāniyo   dhammo  naupādinnupādāniyassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  upādinnupādāniyo  dhammo
naanupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .pe.
   [47]  Upādinnupādāniyo   dhammo   naupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upādinnupādāniyo  dhammo
naanupādinnupādāniyassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:
upādinnupādāniyo     dhammo     naanupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upādinnupādāniyo  dhammo
naupādinnupādāniyassa    ca    naanupādinnaanupādāniyassa   ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upādinnupādāniyo  dhammo
naanupādinnupādāniyassa    ca   naanupādinnaanupādāniyassa   ca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pañca.
   [48]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  naanupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  anupādinnupādāniyo  dhammo
naupādinnupādāniyassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
Anupādinnupādāniyo     dhammo     naanupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   anupādinnupādāniyo
dhammo   naupādinnupādāniyassa   ca   naanupādinnaanupādāniyassa
ca   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  anupādinnupādāniyo
dhammo   naanupādinnupādāniyassa   ca   naanupādinnaanupādāniyassa
ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pañca.
   [49]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo naanupādinnaanupādāniyassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: .pe. Pañca.
   [50]  Hetuyā  terasa  ārammaṇe  paṇṇarasa  adhipatiyā
ekādasa .pe.
         Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 148-151. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2920              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2920              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=40&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=560              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]