ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Upadinnupadaniyattike naupadinnupadaniyattikam
   [40]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  naupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca
naanupadinnupadaniyo    dhammo    uppajjati    hetupaccaya:
upadinnupadaniyam    dhammam   paticca   naanupadinnaanupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca
naupadinnupadaniyo   ca   naanupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:   upadinnupadaniyam   dhammam   paticca
naanupadinnupadaniyo    ca    naanupadinnaanupadaniyo    ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [41]  Anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca naanupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anupadinnupadaniyam  dhammam paticca
naanupadinnaanupadaniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
anupadinnupadaniyam   dhammam   paticca   naupadinnupadaniyo  ca
naanupadinnaanupadaniyo   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
tini.
   [42] Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca naanupadinnaanupadaniyo
Dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  anupadinnaanupadaniyam  dhammam
paticca   naupadinnupadaniyo   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
anupadinnaanupadaniyam   dhammam   paticca   naanupadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   anupadinnaanupadaniyam  dhammam
paticca   naupadinnupadaniyo   ca  naanupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma   uppajjanti  hetupaccaya:  anupadinnaanupadaniyam  dhammam
paticca  naupadinnupadaniyo  ca  naanupadinnupadaniyo  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [43]    Anupadinnupadaniyanca    anupadinnaanupadaniyanca
dhammam  paticca  naupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
anupadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paticca
naanupadinnaanupadaniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
anupadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paticca
naupadinnupadaniyo   ca   naanupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [44] Upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam paticca
naupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinnu-
padaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam  paticca  naanupadinna-
anupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca   dhammam   paticca  naupadinnupadaniyo  ca
Naanupadinnaanupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [45] Hetuya  ekunavisa  arammane nava adhipatiya ekadasa
sahajate ekunavisa .pe.
   Sahajata ... Paccaya ... Nissaya ... Samsattha ... Sampayuttavarampi
           vittharetabbam.
   [46]   Upadinnupadaniyo   dhammo  naupadinnupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  upadinnupadaniyo  dhammo
naanupadinnupadaniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .pe.
   [47]  Upadinnupadaniyo   dhammo   naupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  upadinnupadaniyo  dhammo
naanupadinnupadaniyassa   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo:
upadinnupadaniyo     dhammo     naanupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  upadinnupadaniyo  dhammo
naupadinnupadaniyassa    ca    naanupadinnaanupadaniyassa   ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  upadinnupadaniyo  dhammo
naanupadinnupadaniyassa    ca   naanupadinnaanupadaniyassa   ca
dhammassa arammanapaccayena paccayo: panca.
   [48]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  naanupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  anupadinnupadaniyo  dhammo
naupadinnupadaniyassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
Anupadinnupadaniyo     dhammo     naanupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:   anupadinnupadaniyo
dhammo   naupadinnupadaniyassa   ca   naanupadinnaanupadaniyassa
ca   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  anupadinnupadaniyo
dhammo   naanupadinnupadaniyassa   ca   naanupadinnaanupadaniyassa
ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: panca.
   [49]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo naanupadinnaanupadaniyassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: .pe. Panca.
   [50]  Hetuya  terasa  arammane  pannarasa  adhipatiya
ekadasa .pe.
         Panhavarampi vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 148-151. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2920&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2920&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=40&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=43              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=560              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com