ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Ācayagāmittike naācayagāmittikaṃ
   [79]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ paṭicca naācayagāmī dhammo uppajjati
hetupaccayā:  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naapacayagāmī  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ācayagāmiṃ  dhammaṃ
paṭicca  naapacayagāmī  ca  nanevācayagāmināpacayagāmī  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca naācayagāmī ca
Naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [80]  Apacayagāmiṃ  dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī dhammo uppajjati
hetupaccayā:  apacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naācayagāmī  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  apacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanevācaya-
gāmināpacayagāmiṃ   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  apacayagāmiṃ
dhammaṃ  paṭicca  naācayagāmī  ca  nanevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  apacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naācayagāmī
ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [81]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naācayagāmī
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ
paṭicca  naapacayagāmī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nevācaya-
gāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naācayagāmī  ca  nanevācayagāmi-
nāpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [82]  Ācayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ paṭicca
naācayagāmī  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ācayagāmiñca nevācaya-
gāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paṭicca  naapacayagāmī  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   ācayagāmiñca   nevācayagāmināpacayagāmiñca   dhammaṃ
paṭicca naācayagāmī ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.
   [83]  Apacayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ paṭicca
Naācayagāmī   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  apacayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca   dhammaṃ  paṭicca  naapacayagāmī  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   apacayagāmiñca   nevācayagāmināpacaya-
gāmiñca  dhammaṃ  paṭicca naācayagāmī  ca  naapacayagāmī  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [84] Hetuyā ekūnavīsa sabbattha vitthāro.
          Sekkhattike nasekkhattikaṃ
   [85] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:
sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: sekkhaṃ
dhammaṃ  paṭicca nanevasekkhānāsekkho dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasekkho ca nanevasekkhānāsekkho ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [86] Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:
asekkhaṃ dhammaṃ  paṭicca  nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā: asekkhaṃ
dhammaṃ paṭicca nanevasekkhānāsekkho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca nanevasekkhānāsekkho ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā uppajjanti
Hetupaccayā: pañca.
   [87] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā: nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca
naasekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [88]  Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca
dhammaṃ  paṭicca  naasekkho dhammo uppajjati  hetupaccayā:  sekkhañca
nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [89]  Asekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca sekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  asekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca
dhammaṃ  paṭicca  naasekkho  dhammo uppajjati hetupaccayā: asekkhañca
nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [90] Hetuyā ekūnavīsa sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 157-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3110              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3110              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=79&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=599              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com