ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Acayagamittike naacayagamittikam
   [79]  Acayagamim  dhammam paticca naacayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya:  acayagamim  dhammam  paticca  naapacayagami  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  acayagamim  dhammam  paticca  nanevacayagami-
napacayagamim  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  acayagamim  dhammam
paticca  naapacayagami  ca  nanevacayagaminapacayagami  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  acayagamim  dhammam  paticca naacayagami ca
Naapacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [80]  Apacayagamim  dhammam paticca naapacayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya:  apacayagamim  dhammam  paticca  naacayagami  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  apacayagamim  dhammam  paticca  nanevacaya-
gaminapacayagamim   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  apacayagamim
dhammam  paticca  naacayagami  ca  nanevacayagaminapacayagami ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  apacayagamim  dhammam  paticca  naacayagami
ca naapacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [81]  Nevacayagaminapacayagamim  dhammam  paticca  naacayagami
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nevacayagaminapacayagamim  dhammam
paticca  naapacayagami  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nevacaya-
gaminapacayagamim  dhammam  paticca  naacayagami  ca  nanevacayagami-
napacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [82]  Acayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam paticca
naacayagami  dhammo  uppajjati hetupaccaya: acayagaminca nevacaya-
gaminapacayagaminca  dhammam  paticca  naapacayagami  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   acayagaminca   nevacayagaminapacayagaminca   dhammam
paticca naacayagami ca naapacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini.
   [83]  Apacayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam paticca
Naacayagami   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  apacayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca   dhammam  paticca  naapacayagami  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   apacayagaminca   nevacayagaminapacaya-
gaminca  dhammam  paticca naacayagami  ca  naapacayagami  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [84] Hetuya ekunavisa sabbattha vittharo.
          Sekkhattike nasekkhattikam
   [85] Sekkham dhammam paticca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya:
sekkham dhammam paticca naasekkho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: sekkham
dhammam  paticca nanevasekkhanasekkho dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sekkham  dhammam  paticca  naasekkho ca nanevasekkhanasekkho ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya: sekkham dhammam paticca nasekkho ca naasekkho
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [86] Asekkham dhammam paticca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya:
asekkham dhammam  paticca  nasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya: asekkham
dhammam paticca nanevasekkhanasekkho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
asekkham dhammam paticca nasekkho ca nanevasekkhanasekkho ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: asekkham dhammam paticca nasekkho ca naasekkho ca dhamma uppajjanti
Hetupaccaya: panca.
   [87] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nasekkho dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nevasekkhanasekkham  dhammam  paticca  naasekkho dhammo
uppajjati hetupaccaya: nevasekkhanasekkham dhammam paticca nasekkho ca
naasekkho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [88]  Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nasekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sekkhanca  nevasekkhanasekkhanca
dhammam  paticca  naasekkho dhammo uppajjati  hetupaccaya:  sekkhanca
nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nasekkho ca naasekkho ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [89]  Asekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca sekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  asekkhanca  nevasekkhanasekkhanca
dhammam  paticca  naasekkho  dhammo uppajjati hetupaccaya: asekkhanca
nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nasekkho ca naasekkho ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [90] Hetuya ekunavisa sabbattha vittharo.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 157-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3110&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3110&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=79&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=599              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com