ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Sanidassanattikenasanidassanattikaṃ
   [119]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
sappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naanidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
ca   naanidassanasappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naanidassanasappaṭigho   ca
naanidassanaappaṭigho   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:
anidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   ca
naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cha.
   [120]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [121]  Anidassanasappaṭighañca  anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca
Nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [122]  Hetuyā  aṭṭhārasa ārammaṇe tīṇi avigate aṭṭhārasa
sabbattha vitthāro.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.
   [123]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   naanidassanaappaṭighassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   anidassanaappaṭigho  dhammo
nasanidassanasappaṭighassa    dhammassa    hetupaccayena    paccayo:
anidassanaappaṭigho    dhammo    naanidassanasappaṭighassa   dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  anidassanaappaṭigho  dhammo  nasanidassana-
sappaṭighassa  ca  naanidassanaappaṭighassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   anidassanaappaṭigho   dhammo  naanidassanasappaṭighassa  ca
naanidassanaappaṭighassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
anidassanaappaṭigho    dhammo    nasanidassanasappaṭighassa    ca
naanidassanasappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo: cha.
   [124]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   nasanidassanasappaṭighassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi .pe.
   [125] Hetuyā cha ārammaṇe nava.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.
        Anulomapaccanīyatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 166-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3280              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3280              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=119&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=639              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]