ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Sappaṭighadukenasappaṭighadukaṃ
   [146]  Sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasappaṭigho dhammo uppajjati
hetupaccayā:   sappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasappaṭigho  ca
Naappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  appaṭighaṃ
dhammaṃ   paṭicca   naappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
appaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasappaṭigho  ca  naappaṭigho
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  sappaṭighañca  appaṭighañca
dhammaṃ   paṭicca   nasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sappaṭighañca   appaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca   naappaṭigho   dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sappaṭighañca  appaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca
nasappaṭigho ca naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [147] Hetuyā nava sabbattha vitthāro.
           Rūpīduke narūpīdukaṃ
   [148] Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [149] Hetuyā nava sabbattha nava.
          Lokiyadukenalokiyadukaṃ
   [150]  Lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nalokuttaro dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ .  lokuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nalokiyo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  lokuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nalokuttaro
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   lokuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
nalokiyo  ca  nalokuttaro  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Lokiyañca   lokuttarañca   dhammaṃ  paṭicca  nalokuttaro  dhammo
Uppajjati hetupaccayā:.
   [151] Hetuyā pañca sabbattha pañca.
       Kenaciviññeyyadukenakenaciviññeyyadukaṃ
   [152]  Kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakenaciviññeyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakenacinaviññeyyo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  kenaci-
viññeyyaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakenaciviññeyyo  ca  nakenaci-
naviññeyyo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  kenaci-
naviññeyyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakenacinaviññeyyo   dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [153] Hetuyā nava sabbattha nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 173-175. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3427              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3427              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=146&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=666              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]