ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Chagocchakadukechagocchakadukaṃ
   [166]  Saññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  oghaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noogho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  yogaṃ  dhammaṃ paṭicca  noyogo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  parāmāsaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noparāmāso
dhammo uppajjati hetupaccayā: āsavagocchakasadisaṃ.
          Mahantaradukemahantaradukaṃ
   [167]  Sārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  . anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  sārammaṇañca  anārammaṇañca dhammaṃ
paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [168] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
   [169] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ . nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [170] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.
   [171]  Cetasikaṃ  dhammaṃ paṭicca  nacetasiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nacittasaṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  cittasamuṭṭhānaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  nacittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Cittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasahabhū  dhammo  uppajjati  hetu-
paccayā:  .  cittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittānuparivattī
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ   dhammaṃ   paṭicca   nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ
dhammaṃ   paṭicca  nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhattiko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  bāhiraṃ  dhammaṃ paṭicca  nabāhiro  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  upādā dhammaṃ paṭicca naupādā dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  noupādā  dhammaṃ  paṭicca nanoupādā
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [172]  Upādinnaṃ  dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanupādinno
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [173] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.
         Dvigocchakadukedvigocchakadukaṃ
   [174]  Upādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noupādāno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nava  .  kilesaṃ  dhammaṃ paṭicca nokileso
Dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
      Dassanenapahātabbaduke nadassanenapahātabbadukaṃ
   [175]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanena-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo  ca  nanadassanena-
pahātabbo  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . nadassanena-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  dassanenapahātabbañca  nadassanenapahātabbañca
dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ.
   [176] Hetuyā pañca avigate pañca.
      Bhāvanāyapahātabbaduke nabhāvanāyapahātabbadukaṃ
   [177]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nabhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [178] Hetuyā pañca avigate pañca.
    Dassanenapahātabbahetukaduke nadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [179] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanenapahātabbahetukaṃ
Dhammaṃ   paṭicca   nanadassanenapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [180] Hetuyā nava.
    Bhāvanāyapahātabbahetukaduke nabhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ
   [181] Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāyapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [182] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 178-182. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3530              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3530              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=166&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=686              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com