ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Savitakkadukenasavitakkadukaṃ
   [183]  Savitakkaṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  . avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naavitakko  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [184] Hetuyā nava.
          Savicāradukenasavicāradukaṃ
   [185]  Savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavicāro  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi .  avicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naavicāro dhammo
uppajjanti hetupaccayā:.
   [186] Hetuyā nava.
          Sappītikadukenasappītikadukaṃ
   [187]  Sappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasappītiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  appītikaṃ  dhammaṃ paṭicca  naappītiko  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [188] Hetuyā nava.
         Pītisahagatadukenapītisahagatadukaṃ
   [189]  Pītisahagataṃ  dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  napītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanapītisahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [190] Hetuyā nava.
         Sukhasahagatadukenasukhasahagatadukaṃ
   [191]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanasukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [192] Hetuyā nava.
       Upekkhāsahagatadukenaupekkhāsahagatadukaṃ
   [193]  Upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [194] Hetuyā nava.
         Kāmāvacaradukenakāmāvacaradukaṃ
   [195] Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanakāmāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [196] Hetuyā nava.
         Rūpāvacaradukenarūpāvacaradukaṃ
   [197]  Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  narūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanarūpāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [198] Hetuyā nava.
         Arūpāvacaradukenaarūpāvacaradukaṃ
   [199] Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi . naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanaarūpāvacaro dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [200] Hetuyā pañca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 182-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3601              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3601              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=183&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=703              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]