ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Pariyāpannadukenapariyāpannadukaṃ
   [201] Pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca napariyāpanno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  apariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naapariyāpanno
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  apariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca
napariyāpanno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  apariyāpannaṃ  dhammaṃ
Paṭicca  napariyāpanno  ca  naapariyāpanno  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  pariyāpannañca  apariyāpannañca  dhammaṃ  paṭicca
naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [202] Hetuyā pañca.
         Niyyānikadukenaniyyānikadukaṃ
   [203]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  . aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca  naniyyāniko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [204] Hetuyā pañca.
           Niyatadukenaniyatadukaṃ
   [205] Niyataṃ dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi. Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [206] Hetuyā pañca.
          Sauttaradukenasauttaradukaṃ
   [207] Sauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanuttaro  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  anuttaraṃ  dhammaṃ paṭicca  nasauttaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca  nasauttaro  ca  naanuttaro ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  sauttarañca anuttarañca  dhammaṃ
Paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [208] Hetuyā pañca.
           Saraṇadukenasaraṇadukaṃ
   [209] Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:
saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: saraṇaṃ dhammaṃ
paṭicca nasaraṇo ca naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Araṇaṃ
dhammaṃ paṭicca naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Saraṇañca araṇañca
dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [210]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve avigate pañca .
[211] Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [212] Nahetuyā dve naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi.
    Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi
    sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.
   [213] Saraṇo dhammo nasaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
saraṇo  dhammo  naaraṇassa  dhammassa  hetupaccayenapaccayo:  saraṇo
dhammo nasaraṇassa ca naaraṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo: .
Araṇo dhammo nasaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [214]  Saraṇo  dhammo  nasaraṇassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  saraṇo  dhammo  naaraṇassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: .pe.
   [215]  Hetuyā  cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā pañca
anantare cattāri avigate pañca.
   [216] Saraṇo  dhammo  nasaraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: ... sahajātapaccayena paccayo: ... Upanissayapaccayena paccayo:
... Pacchājātapaccayena paccayo: ... Kammapaccayena paccayo:.
   [217] Saraṇo  dhammo  naaraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: ... Sahajātapaccayena paccayo: ... Upanissayapaccayena paccayo:
             .pe.
   [218]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare satta novigate cattāri.
   [219] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [220] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
     Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Anulomapaccanīyadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 184-187. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3646              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3646              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=201&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=721              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]