ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Anulomapaccanīyadukattikapaṭṭhānaṃ
        hetudukakusalattikenahetudukanakusalattikaṃ
   [221]  Hetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  kusalañca  nahetuṃ
kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi. Cittasamuṭṭhānameva ārammaṇaṃ natthi.
   [222] Hetuyā tīṇi adhipatiyā tīṇi avigate tīṇi.
      Sahajātavārampi nissayavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [223]  Hetu  kusalo  dhammo  nahetussa  nakusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [224]  Hetu  kusalo  dhammo  nahetussa  nakusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu  kusalo  dhammo
nanahetussa   nakusalassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhammā nahetussa
nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [225]  Hetuyā ekaṃ ārammaṇe nava adhipatiyā nava avigate
tīṇi.
         Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
   [226]  Hetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu
naakusalo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  akusalañca
nahetuṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [227] Hetuyā tīṇi adhipatiyā tīṇi avigate tīṇi.
      Sahajātavārampi nissayavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [228]  Hetu akusalo dhammo  nahetussa  naakusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [229]  Hetu  akusalo  dhammo nahetussa naakusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu  akusalo  dhammo
nanahetussa   naakusalassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  hetu  akusalo  ca  nahetu akusalo ca  dhammā nahetussa
naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [230] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe nava adhipatiyā ekaṃ avigate tīṇi.
   [231] Nahetuṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nanahetu naabyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [232] Hetuyā tīṇi adhipatiyā tīṇi avigate tīṇi.
      Nissayavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
       Hetudukavedanāttikenahetudukanavedanāttikaṃ
   [233] Hetuṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nahetuṃ sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [234] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
   [235]  Hetuṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu
nadukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [236] Hetuyā tīṇi sabbattha vitthāro.
   [237]  Hetuṃ  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [238] Hetuyā tīṇi sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 188-190. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3705              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3705              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=221&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=741              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]