ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

            Nasappaccayadukam
   [61] Naappaccayam  dhammam  paticca  naappaccayo dhammo uppajjati
hetupaccaya: .
   [62] Hetuya ekam sabbattha vittharo.
   [63]  Naappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [64]  Nasappaccayo  dhammo  naappaccayassa dhammassa arammana-
paccayena paccayo:.
   [65] Hetuya ekam arammane dve sabbattha vittharo.
            Nasankhatadukam
   [66]  Naasankhatam  dhammam  paticca  naasankhato dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [67] Hetuya ekam sappaccayadukasadisam.
            Nasanidassanadukam
   [68]  Nasanidassanam  dhammam paticca nasanidassano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasanidassanam  dhammam  paticca  naanidassano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nasanidassanam  dhammam  paticca  nasanidassano ca
naanidassano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini 1-.
            Nasappatighadukam
   [69]  Nasappatigham  dhammam  paticca  nasappatigho dhammo uppajjati
@Footnote: 1 Ma. hetuya tini arammane ekam. pe. avigate tini.
Hetupaccaya:   nasappatigham   dhammam  paticca  naappatigho  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nasappatigham  dhammam  paticca  nasappatigho
ca naappatigho ca dhamma appajjanti hetupaccaya:.
             [1]-
   [70] Hetuya nava arammane ekam.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [71]  Nasappatigho  dhammo  nasappatighassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  nasappatigho  dhammo  naappatighassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  nasappatigho  dhammo  nasappatighassa  ca  naappatighassa ca
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [72]  Nasappatigho  dhammo  nasappatighassa  dhammassa  arammana-
paccayena  paccayo:  .  naappatigho  dhammo  naappatighassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
   [73] Hetuya tini arammane dve adhipatiya cattari avigate nava.
        Panhavarampi vittharetabbam 2-.
             Narupidukam
   [74] Narupim dhammam paticca narupi dhammo uppajjati hetupaccaya:
narupim  dhammam  paticca  naarupi  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
narupim  dhammam  paticca  narupi  ca  naarupi  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  .  naarupim  dhammam  paticca  naarupi dhammo uppajjati
@Footnote: 1 Ma. naappatigham dhammam paticca naappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya. tini.
@nasappatighanca naappatighanca dhammam paticca nasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya.
@tini. (sankhittam ) 2 Ma. idam pathadvayam na dissati.
Hetupaccaya:  naarupim  dhammam  paticca  narupi  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naarupim  dhammam  paticca  narupi  ca naarupi ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  .  narupinca  naarupinca  dhammam  paticca
narupi  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  narupinca  naarupinca  dhammam
paticca  naarupi  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  narupinca naarupinca
dhammam paticca narupi ca naarupi ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [75] Hetuya nava arammane tini avigate nava.
     Sahajatavarepi panhavarepi sabbattha vittharo.
            Nalokiyadukam
   [76]  Nalokiyam  dhammam  paticca  nalokiyo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nalokiyam  dhammam  paticca  nalokuttaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nalokiyam  dhammam paticca  nalokiyo ca  nalokuttaro ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nalokuttaram  dhammam  paticca
nalokuttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nalokiyanca
nalokuttaranca   dhammam   paticca  nalokuttaro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [77]  Hetuya  panca  arammane  dve  avigate  panca
sabbattha vittharo.
           Nakenacivinneyyadukam
   [78] Nakenacivinneyyam  dhammam  paticca nakenacivinneyyo dhammo
uppajjati hetupaccaya: nakenacivinneyyam dhammam paticca nakenacinavinneyyo 1-
@Footnote: 1 Ma. nanakenacivinneyyo. evamuparipi.
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakenacivinneyyam  dhammam  paticca
nakenacivinneyyo  ca  nakenacinavinneyyo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.  nakenacinavinneyyam  dhammam  paticca  nakenacinavinneyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nakenacivinneyyanca
nakenacinavinneyyanca   dhammam  paticca  nakenacivinneyyo  dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini.
   [79] Hetuya nava avigate nava sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 20-23. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=386&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=386&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=61&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=61              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com